Articles

Kurikulum

MATAQU menawarkan pengajian dari peringkat tadika sehingga menengah. Kurikulum kami adalah kurikulum bersepadu di antara pengajian tahfiz, akademik dan diniah.